Dr.Öğr.Üyesi
Mehmet Zeki AK
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İletişim
(264) 295 6350